Công bố 2011/01/13 Ngày thay đổi 2016/01/04
Thể loại Limit Switch
Mã hàng AZ8108
Tên sản phẩm AZ8108
Đặc tính Thông số kỹ thuật
Rating: 5A250VAC
Operating Force Max. (OF): 750g
Releasing Force Min. (RF): 100g
Pretravel Max. (PT): 20°
Overtravel Min. (OT): 50°
Movement Max. (MD): 12°
Kích thýớc hình ảnh

Sản phẩm liên quan
AZ7100 AZ7110 AZ7120 AZ7121 AZ7124 AZ7140 AZ7141 AZ7144 AZ7166 AZ7310 AZ7311 AZ7312 AZ8104 AZ8107 AZ8108 AZ8111 AZ8112 AZ8122 AZ8166 AZ8169 AZ8200 LL-5101 LL-5102 LL-5104 LL-5106 LL-5107 LL-5108