Công bố 2018/03/23 Ngày thay đổi 2021/05/31
Thể loại FULL RANGE OF SWITCHES ACCESSORIES
Mã hàng G3NP
Tên sản phẩm 30mm Name Plate/ Label frame
Đặc tính Thông số kỹ thuật
Plastic made, for 30mm Push button switch, selector switch and indicator.
Special label nameplate customized, prompt delivery.
Kích thýớc hình ảnh
Sản phẩm liên quan
G2NP G3NP LED-BA15S LED-BA9S LED-E10 LED-E12 OR-22 TCWA TCWB TCWN TCWT