Chào mừng đến với "Gikoka" – Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và khu vực dịch vụ khách hàng. "Gikoka" Có hàng loạt các sản phẩm, bao gồm “Công tắc điều khiển”, “thiết bị điều khiển”, “thiết bị đo công nghiệp”, “thiết bị phân phối điện”…và hỗ trợ liên quan thông tin kỹ thuật, nếu có vấn đề về sản phẩm khác , Vào "câu hỏi vấn đề" để đặt câu hỏi.

NONE!