Công bố 2010/09/21 Ngày thay đổi 2016/01/04
Thể loại Micro Switch/ Basic Switches
Mã hàng Z15G1308
Tên sản phẩm Z-15GQ22-B
Đặc tính Thông số kỹ thuật
Operating Force Max. (OF): 350g
Releasing Force Min. (RF): 114g
Pretravel Max. (PT): 0.4mm
Overtravel Min. (OT): 3.58mm
Movement Max. (MD): 0.05mm
Operating Position (OP): 33.4±1.2mm
--------------------
Case Q''ty: 20 PCS
Kích thýớc hình ảnh

Sản phẩm liên quan
WPF-O WPF-S Z15G1300 Z15G1301 Z15G1303 Z15G1305 Z15G1306 Z15G1307 Z15G1308 Z15G1309 Z15G1701 Z15G1702 Z15G1703 Z15G1704 Z15G1705 Z15G1744