Công bố 2023/12/26 Ngày thay đổi 2024/04/25
Thể loại Fuse Holder/ Fuse Base & Fuse
Mã hàng R-63F
Tên sản phẩm 14x51 gG Fuse
Đặc tính Thông số kỹ thuật
Dimension: Ø14x51mm
Amperage: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
Fuse Base: (1P)FSX301, (2P)FSX302, (3P)FSX303
Protection level: gG
Packing: 10pcs/case
Kích thýớc hình ảnh
Sản phẩm liên quan
R-63F D-16F E-16A FSB101A FSB101B FSB102A FSB102B FSB-10A FSB-10D FSB10F FSB15 FSR-32A1 FSR-32A2 FSR-32A3 FSR-32DC FSX301 FSX302 FSX303 FSX30F R-32F